industri nyheter

Mask CE

2020-04-08
Mask CE
Först, innan CE-certifiering av masker, bör du förstå klassificeringen av masker:
Masker är indelade i två kategorier i Europeiska unionen: andningsskyddsmasker och kirurgiska masker; branschen används ofta för att hänvisa till skyddsmasker och medicinska masker.
Indikatorer för maskskydd inkluderar i allmänhet följande aspekter:
1. Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE);
2. Partikelfiltreringseffektivitet (PFE):
3. Syntetisk blodpenetrationsmotstånd:
4. Tryckskillnad:
De två har olika betoning. Andningsskyddsmasker fokuserar mer på hög partikelfiltreringseffektivitet, medan medicinska masker fokuserar mer på skyddet av vätskor och blodtryckstänk (hög syntetisk blodpenetrationsmotstånd); vanligtvis har andningsskyddsmasker stora epidemier. Det är ofta lättare att vara knapp, och i nödsituationer kan medicinska masker också användas som det mest grundläggande sättet att andas skydd.
För det andra, varför CE-certifiering av masker?
Skyddsmasker kontrolleras av PPE: s personliga skyddsdirektiv, medan medicinska masker kontrolleras av kvaliteten på medicinsk utrustning för MDD. Oavsett om det är en skyddande mask eller en medicinsk mask krävs CE-certifiering för export till EU.