industri nyheter

FDA-mask

2020-04-08
Amerikanska FDA-standarder och certifieringskrav
Amerikanska FDA-certifieringskrav för allmänna skyddsmasker:
Enligt den amerikanska FDA-medicinska kategori I-certifieringen är processen:
â 'Fyll i ansökningsformuläret och bekräfta informationen.
â'¡ Få PIN-koden och betala den årliga avgiften;
â '¢ Ge ut registreringsnumret;
â € £ Export av produkter.
Amerikanska krav på certifiering av medicinsk kirurgisk mask:
Enligt den amerikanska FDA-medicinska kategori II-certifieringen är processen:
â „Produkttestning (prestandatestning, biologisk testning); e68a84e799bee5baa631333433623735
â € ¡Förbered 510K-dokument och skicka till FDA för granskning;
â € ¢ FDA utfärdade ett godkännandebrev 510K;
â '£ Komplett fabriksregistrering och maskinlista;
â'¤ Export av produkter.
Amerikanska medicinska N95 och högre 9 maskintygskrav:
Enligt NIOSH-certifieringsstandarden måste företag skicka prover till NIOSH-laboratoriet för testning och skicka in teknisk information (inklusive kvalitetssysteminformation) till NIOSH-dokumentgranskningen. När dokumentgranskningen och testet har godkänts godkänner NIOSH och utfärdar godkännande.

Tidigare:

Mask CE

Nästa:

Skyddsmask